Oudercommissie

De oudercommissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar. De manager informeert de commissie over activiteiten, beleid en beleidsvoornemens. De oudercommissie denkt mee, geeft haar visie en advies. Verder wordt de oudercommissie betrokken bij het organiseren van uitjes, Sinterklaasfeesten en ouderavonden.