Klachtenbeleid

Als ouders een klacht hebben, willen wij dit zo goed mogelijk oplossen. Wij waarderen het zeer als zij dit bespreken met de pedagogisch medewerker of de manager. Indien de oudercommissie of de ouder niet of onvoldoende geholpen wordt door ons. Wij zijn aangesloten bij de externe geschillencommissie.nl. Hier kunnen zowel ouders als oudercommissie online de klacht deponeren.

lees hier de gedetailleerde procedure:

Klachtenregeling Fleurig augustus 2016