Even voorstellen…

Kinderdagverblijf Fleurig

 Door “creatieve” benadering wil Kinderdagverblijf Fleurig de ideale plaats voor een kind creëren waarin het zichzelf in een veilige omgeving kan ontplooien.

Ouderschap in combinatie met een carrière vraagt om een goede planning en “instituten” waar men als ouder op terug kan vallen. Waar vroeger opa en oma of buurvrouw op konden passen, is er nu meer behoefte aan een structurele oplossing; kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang en gastouderschap. Werkende stellen of alleenstaanden met kinderen, hebben meer en meer behoefte aan een gedegen flexibele opvang voor hun kinderen. Dat vermindert de stress om op tijd op het werk te zijn of op het kinderdagverblijf.

Fleurig wil graag inspelen op de behoefte in de markt. Fleurig is een kleinschalig, creatief en actief kinderdagverblijf waar het bijna net als thuis is.

Wij vangen kinderen op van 6 weken tot 4 jaar. Fleurig heeft momenteel 2 groepen van 12 kindplaatsen per groep, per dag.

Het team van kinderdagverblijf Fleurig bestaat uit een aantal pedagogische medewerksters die begeleid worden door de

eigenaar/pedagogische medewerker; Wendy Kingma.Even voorstellen...

 

Wij zien u graag op onze locatie.

 

Vriendelijke groet,

Wendy Kingma